BANDIT

BANDIT

Inferno Ljuslarm

Inferno Strobocop

Inferno Strobocop är nästa generation av strobe/flash för säkerhetsbruk. Den är speciellt utvecklat för att ge en förblindande effekt och försvåra orienteringsförmågan i mörka utrymmen. Inkräktaren stoppas redan vid dörren. Inbrottet blir inget annat än ett inbrottsförsök.Inferno Strobocop kombineras med fördel med Inferno Ljudbarriärer för maximal effekt, men kan även användas som enskild säkerhetsutrustning. Det som tidigare var klart och tydligt blir omedelbart osäkert och otydligt.

  • Intensivt oregelbundet blixtljus.
  • Svårt att se - svårt att ta.
  • Försvårar orienteringsförmågan.
  • Kan anslutas till alla fabrikat och typer av larmsystem.

Teknisk specifikation

Blixtintensitet 7 - 12 blixtar/s, oregelbundet
Storlek B = 620 mm
H = 240 mm
D = 200 mm
Vikt 5 kg
Kraft 230V, 50/60 Hz
1500 W
Säkring 10A